WERKNEMERS MET GELDGEBREK GROOT RISICO VOOR WERKGEVER

 In Uncategorized

Werkgevers onderschatten op grote schaal de gevolgen voor de organisatie als werknemers kampen met financiële problemen. Dat stelt Aon in het rapport ‘werknemers met financiële problemen’. Eén werknemer met schulden die voltijds werkt en een modaal salaris verdient, kost een werkgever tegen de 13.000 euro per jaar, aldus het Nibud.

Toch noemt 43% van de werkgevers ‘personeel met schulden’ niet als groot risico voor de organisatie, merkt Aon op. In het rapport ‘werknemers met financiële problemen’ geeft Aon adviezen aan werkgevers hoe om te gaan met werknemers met geldgebrek. Aon schreef het rapport met medewerking van het Nibud, naar aanleiding van het onlangs gepubliceerde Nibud-rapport ‘personeel met schulden’.

Aon raadt aan dat werkgevers de ondersteuning van werknemers met financiële problemen opnemen in hun HR-beleid. Leidinggevenden en HR-managers zijn gebaat bij training om personeel met financiële problemen te signaleren en adequaat te ondersteunen. Niet alleen uit sociaal oogpunt, maar ook vanuit financieel perspectief is het wenselijk dat werkgevers meer doen om geldproblemen bij personeel te signaleren. Zaken als het verwerken van loonbeslag, (ziekte)verzuim en productiviteitsverlies raken ook de werkgever. Ook diefstal, fraude, omkoping en chantage zijn een groter risico onder personeel met geldproblemen. “De onderschatting van de risico’s komt deels doordat werkgevers er vaak überhaupt geen weet van hebben,” vertelt Maurice van den Brink, consultant bij Aon. “Werknemers met financiële problemen trekken zelden op eigen initiatief aan de bel.” Werkgevers zelf durven ook niet altijd het gesprek aan te gaan. Vier op de tien werkgevers denken dat zij daarmee de privacy van hun werknemer schenden.

Aon raadt werkgevers voorts aan meer voorzieningen aan alle werknemers aan te bieden om de eigen geldzaken in balans te brengen en houden. “Het is aan de werknemer zelf om van die voorzieningen gebruik te maken,” zegt Van den Brink. Met dergelijke middelen kan een werknemer makkelijker in een vroegtijdig stadium zelf aan de slag om problemen te voorkomen en zo nodig aan te pakken. “Mensen brengen niet snel zelf hun problemen ter tafel. Bijvoorbeeld uit schaamte of uit angst voor ontslag.” Door alle werknemers concrete hulpmiddelen aan te bieden rondom geldzaken, hoeft een werkgever zich niet zelf in te laten met persoonlijke financiën van werknemers en hoeven werknemers met financiële problemen niet hun privésituatie te delen met een werkgever.

Werkgevers zijn vaak bereid om financiële problemen aan te pakken: driekwart vindt aandacht voor de financiële gezondheid van werknemers een belangrijk onderdeel van het HR-beleid. Acht op de tien werkgevers willen werknemers met financiële problemen ook daadwerkelijk ondersteunen.

46% van de Nederlanders heeft moeite om financieel rond te komen. Dat zijn niet alleen uitkeringsgerechtigden, maar ook werknemers. Van de werknemers heeft 36% moeite om financieel rond te komen. Eén op de vijf werknemers heeft betalingsproblemen (dat kunnen lichte of ernstige problemen zijn). 32% van de huishoudens houdt minder financiële reserve aan dan het Nibud adviseert op basis van zijn rekentool ‘BufferBerekenaar’. 62% van de werkgevers heeft onder het personeel te maken met werknemers die een financieel probleem hebben. Werkgevers ontdekken echter pas in een laat stadium dat een werknemer in financiële problemen verkeert. De belangrijkste signalen van schulden zijn loonbeslag, verzoek om een voorschot en ziekteverzuim. Financiële problemen gaan bovendien vaak gepaard met emotionele, fysieke en sociale problemen.

Financiële problemen komen voor onder alle inkomensgroepen. Het merendeel van de werkgevers geeft aan dat financiële problemen het meest voorkomen bij werknemers met een inkomen dat beneden modaal (42%) of rond modaal (31%) zit (modaal is EUR 37.000 bruto per jaar). Oorzaken van financiële problemen zijn verlerlei. Echtscheiding (40%), verkeerde keuzes in het verleden (bijvoorbeeld te hoge lening afgesloten) (39%), op te grote voet leven (35%) en gebrek aan financiële vaardigheden (35%) zijn de meest voorkomende oorzaken, volgens de werkgevers. Vaak is het een samenstel van factoren.

Fraude, chantage en of omkoping komen in één van de drie bedrijven voor (bron KvK). Financiële problemen kunnen werknemers verleiden tot dit soort vergrijpen. Voorkoming ervan vraagt maatregelen die aanzienlijke extra kosten met zich mee zullen brengen enerzijds, en kosten zullen besparen anderzijds, maar ook moet gedacht worden aan het voorkomen van reputatieschade die een bedrijf kan oplopen door fraude, chantage of omkoping.

Geldproblemen bij een werknemer zijn nadelig voor de gezondheid van de werknemer en zijn nadelig voor zijn concentratie- en denkvermogen en daarmee indirect voor de productiviteit van de werknemer. Ook leiden financiële problemen tot extra ziekteverzuim. Alle kosten voor de werkgever bijeengeteld van een voltijds werknemer (met een modaal salaris) die schulden heeft, worden begroot op 13.000 euro per jaar. Aon noemt in het rapport allerlei voorbeelden van maatregelen die een werkgever kan treffen, zoals het aanstellen binnen het bedrijf van een vertrouwenspersoon. Aon merkt op dat veel werkgevers niet weten, dat een collectieve zorgverzekering soms ondersteuning biedt aan werknemers met schulden, bijvoorbeeld in de vorm van de inzet van een bedrijfsmaatschappelijk werker.

“Soms zouden werkgevers graag directe financiële hulp willen bieden om de nood te lenigen. Een mooi gebaar, maar niet altijd de beste aanpak om financiële problemen op te lossen. Vandaar dat wij in een dergelijke situatie adviseren een budgetcoach eerst een totaalplaatje te laten maken, zodat u ervan verzekerd bent dat uw hulp daadwerkelijk tot een oplossing van de problemen leidt”, zo adviseert Aon aan werkgevers.

Jan Schrijver; bron gegevens o.a. Aon en Nibud
Recente artikelen

Laat hier uw bericht achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt
verhoging administratie ziekenhuizen