Het is de stand van de zeilen, niet de richting van de wind die bepaalt welke weg we zullen gaan

De wind kunnen we niet veranderen; wij kunnen u wel helpen met het zeilen
Het is de stand van de zeilen, niet de richting van de wind die bepaalt welke weg we zullen gaan
Een mens zonder doel is als een schip zonder kompas

Wat wij doen

MTF consultancy is een onafhankelijk adviesbureau dat arbeidsongeschikte  vrije beroepsuitoefenaars en in het bijzonder medisch specialisten, huisartsen en overige professionals in de zorg begeleidt op weg naar werkhervatting, een nieuwe onderneming of praktijk.

Wij zijn als geen ander in staat om de problematiek rondom vrije beroepsuitoefenaars te analyseren en met concrete oplossingen te komen. Hierbij kiezen wij voor een persoonlijke, integrale aanpak. Wij bieden aandacht, betrokkenheid en respect.

Onze rol is die van consultant, bindende factor en procesversneller. We bemiddelen, coachen en helpen managen.

Onze expertise

Voor wie

Wij richten ons vooral op vrijeberoepsuitoefenaars en in het bijzonder medisch specialisten, huisartsen en overige professionals in de zorg.
Of u nu reeds langere tijd geconfronteerd wordt met een verminderde belastbaarheid of u gaat een prefentiebeleid invoeren: u bent welkom voor advies en/of ondersteuning.

De breedte van onze expertise en hulpverlening maakt MTF consultancy bijzonder: juridisch, financieel-economisch, fiscaal, arbeidsdeskundig, sociaal en psychologisch. Met onze eigen achtergrond van 30 jaar ondernemerschap begrijpen wij u én wat uw zorgen, belemmeringen en kansen zijn.

Werkwijze

Integrale aanpak voor het beste resultaat

Eerst analyseren we in een reeks gesprekken alle oorzaken die naar arbeidsongeschiktheid hebben geleid. De medische oorzaken zijn meestal wel bekend; de zakelijke, juridische, sociale of psychische aspecten zijn vaak onderbelicht gebleven. Omdat wij zelf ondernemer zijn geweest is het voor de betrokkenen vaak makkelijker om erover te praten. Wij zijn min of meer collegae. Daardoor zien wij kansen en mogelijkheden die voor andere partijen niet voor de hand liggen.

Onze aanpak bestaat uit drie fases:

1. Afsluiten van het verleden: hoe nemen we de belemmeringen weg?

Eerst inventariseren we alle belemmeringen die herstel – persoonlijk en zakelijk –  in de weg staan. Door de vorm waarin de gesprekken plaatsvinden, komen er regelmatig zaken boven water die tot dan toe onbelicht waren. Vervolgens zoeken wij actief naar oplossingen.

Daarvoor overleggen wij desgewenst met alle betrokken partijen: (zakelijke) partners, familieleden, maar ook bijvoorbeeld de fiscus en banken.

2. Het heden: waar staat de betrokkene nu, wat zijn de drijfveren?

Als de belemmeringen zijn weggenomen, maken wij een begin met het vormgeven van een nieuw toekomstperspectief. Wij voeren intensieve gesprekken met de betrokkenen, waarin wij helder krijgen hoe u uw toekomst ziet. Wat zijn de drijfveren, wat wil u nu echt?

3. De toekomst: hoe terug te keren in het arbeidsproces?

Uiteindelijk is ons doel om u met een nieuw elan te laten terugkeren in het arbeidsproces. Dit kan zijn  middels een beroepsheroriëntatie of door het oude werk weer op te pakken, al dan niet met aanpassingen. Ook in dit deel van het traject blijven wij intensief begeleiden. Wij kijken altijd naar wat maximaal haalbaar is, gelet op de belangen van alle stakeholders.

Praktijkvoorbeelden

Wilt u meer weten over onze werkwijze? Lees dan onze laatste praktijkvoorbeelden.

Nieuws

Wilt u op de hoogte blijven? Lees dan de recente ontwikkelingen, interviews en ervaringen.

Over ons

renegroen

René Groen

“Ruim dertien jaar gaf ik – vanuit een juridische achtergrond – leiding aan een onderneming die zich met bijna alle facetten van automatisering bezighield. Ik heb dit bedrijf tot bloei gebracht. Wat mij hierbij het meest fascineerde, was het spanningsveld tussen mens en techniek. Die periode heeft mij veel geleerd: niet alleen over ondernemen, maar minstens zoveel over mensen en hun onderlinge interactie.

In 2001 besloot ik mijn aandeel in het bedrijf te verkopen. Na een jaar rust en reflectie was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Nu ondersteun en begeleid ik ondernemers die een moeilijke periode doormaken. Hierbij combineer ik inleving en empathie met een analytische, oplossingsgerichte benadering.”

Testimonials

  • Een jaar geleden liep ik helemaal vast in mijn werk. Ik was 36 jaar, partner bij een van de grootste advieskantoren. Van de een op de andere dag kwam ik thuis te zitten. Een burn-out. Ik was blijf dat ik eindelijk tot rust kon komen. De rest zou ik wel zien. Ik had een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij Achmea. Op een dag belde René Groen. Hij en Peter van der Pouw wilden eens langskomen namens Achmea. Van meet af aan gaven Peter en René aan dat ze weliswaar door Achmea gestuurd waren, maar dat dat niet betekende dat ze mij weer zo snel mogelijk aan het werk wilden hebben. De bedoeling was dat ze mij eerst eens gingen helpen mijn gedachten te ordenen en zaken op een rij de zetten. Daarna zouden we wel zien. Dat hebben ze ook waar gemaakt. Er werd nooit enige tijdsdruk gezet, nooit gepusht. In de loop van de tijd kwamen Peter en René regelmatig bij mij thuis. Als snel betrokken ze ook mijn vrouw bij de gesprekken. In wisselende samenstellingen spraken wij over het verleden, de toekomst, maar ook over het heden. Dat ging op een directe eerlijke manier. Er werd niet op de brei heen gedraaid. Ze stelden niet alleen vragen, maar gaven ook antwoorden. Er werd op zakelijke manier over persoonlijke dingen gesproken en op een persoonlijke manier over zakelijke dingen. Ze waren kritisch, soms confronterend, maar altijd constructief. Ze waren oprecht betrokken. Toen het nodig was, zijn ze zelfs op avonden naar ons toegekomen. Ik herinner me nog een zomeravond in de tuin. Loodzware gesprekken die voor mij tekenend waren: in een zo ontspannen mogelijke sfeer de échte problemen écht aanpakken. De afwikkeling met Achmea hebben Peter en René op een geweldige manier voor me geregeld (en ik denk voor Achmea overigens ook). Daar ben ik hen nog steeds heel dankbaar voor. Het dossier werd gesloten. Maar we hielden contact, en ze blijven een goede sparringpartner wanneer ik daar behoefte aan heb.

    W.J. van B. - Valkenswaard
  • Na al een aantal jaren flink gezwoegd te hebben en door een heel diep dal gegaan te zijn, kwamen Peter en René op mijn pad; met dank aan Reaal die mij in het kader van mijn arbeidsongeschiktheidsverzekering hun hulp aanbood. Het feit dat zij allebei vanuit hun ondernemerschapservaringen hulp willen bieden aan ondernemers die het lastig hebben of het zelfs niet meer weten of zien zitten, vind ik al super. Dat gaf mij van meet af aan een goed gevoel. Dat zij met z'n tweeën de intake kwamen doen, leek mij nogal zwaar ingezet, maar bleek uiteindelijk heel prettig, omdat ik daardoor het gevoel had dat als Peter, die mij verder begeleid heeft, ruggespraak wilde hebben over mij met René dat dat in veilige handen was en zodoende zij met elkaar zich ontfermden over mijn wel en wee. De manier waarop Peter mij heeft bijgestaan, gedurende maanden is waanzinnig. Ik ben hem eeuwig dankbaar voor zijn begrip, geduld, helderziend- en heldervoelendheid, zijn doortastendheid en mildheid. Na een hele pittige tijd waarin ik met allerlei fysieke klachten en handicaps te maken had, welke uiteindelijk bleken terug te voeren te zijn op de ziekte van Lyme, en parallel mijn onderneming in zwaar weer terechtkwam en het geheel mij ook psychisch enorm belastte, ging door de gesprekken met Peter de zon langzaamaan weer schijnen, kwam mijn zelfverzekerdheid terug en vond ik uiteindelijk mezelf ook weer terug in mijn ondernemerschap. Hoe Peter het voor elkaar heeft gekregen weet ik nog steeds niet, maar het is hem gelukt om in alle rust en met gestaagheid samen met mij deze berg te beklimmen en samen met mij van het prachtige uitzicht te genieten!

    Arthur De Crook, Utrecht 18 september 2017

Contact

Bezoekadres

Amersfoortseweg 5

7313 AA Apeldoorn

René Groen: +31 (0)6 12 72 06 38

e-Mail:

Contactformulier

Neem contact met ons op

Stuur ons een bericht en we nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander de tekst. captcha txt